90s Lazy

[回帶]

又是某周日放學碌了出旺角幫襯黃店,在先達附近。店不算大,好多文宣,多年輕人,典型旺角cafe的模式,價錢也是年輕人負擔得起的。食物在這個價錢「算係咁」了,不算得好味,失望的是原來冇咖啡飲的。

一個人去有點麻煩,為就非孤獨顧客,要轉枱。

18 Grams

鞍山沙田友找黃店不易。星期日上完堂就回沙田,餓又想不到食咩,想起超市入面有間咖啡店係黃,就去。

本來幫襯咖啡店都多飲手沖,但最近著實需要甜,叫了個hazelnut,好飲,由好型的女咖啡師沖。

在超市買了個muffle帶去食,看一陣書,小休一陣先歸隊。