Little Fresh

人生第一份工嘅同事約食飯,約咗兩年,因為反修例因為疫情一拖再拖。這日同事突然係group臨時約,另外一個同事又有空,即興選了可以book枱的Little Fresh食飯。

久聞Little Fresh「好好食」,果然沒有失望。不過提出飯聚嘅同事同佢老公(都係舊同事)因為疫情冇工開好耐,加埋我,除了一個有穩定工作嘅同事,見份量不大,係有少少肉赤。不過偶爾一次唔緊要啦。

兩年前想約食飯都係想圍爐同路人傾計,畢竟大部分舊同事竟然係藍人。豈料今次除咗圍爐,仲講移民。舊同事兩公婆係英國連樓都買了,只待多半年就離開。有小朋友的家庭,係香港前途上,的確需要更多的考慮。

約定下次要再出來farewell,英國食西餐,咁下次出嚟就一定要幫襯中餐了。