Pho

周五晚,有飲局但唔想去。

捐血被拒,想睇戲無戲飛,又蹓躂。

向左走,向右走,結果都是例向左走。

一街都是人,餐廳都是一對一群。慢行到大王東街的cafe,被包場。

碌碌下,橫街都不放過,最後終於有落腳處。

出奇地好味。

每個周五晚,都有何去何從之感⋯

Leave a Reply