4.1 • 12

IMG_9054.JPG
啊 偶然遇見
無謂帶淚風中呼喊
啊 有緣復見
但願愛沒一分褪減

落寞 寂寞的一個夜晚
重投平凡 再見夢幻
但願是瀟灑告別
休說可歸返

斷斷續續的千個夜晚
無窮濃情怕會漸淡
靜默地拭乾了淚
一切請珍惜 一切將吹散

Leave a Reply